Motivit staat u graag te woord

Om de optimale zorg te kunnen aanbieden wordt de samenwerking met de andere zorgprofessionals erg gewaardeerd. In Katwijk en Rotterdam is er een samenwerkingsverband met de huisartsen via de Stichting Zorggroep Katwijk en IZER (Barendrecht). Tevens is de praktijk aangesloten bij de diëtistengroepen om de zorg beter op elkaar te kunnen afstemmen. 

De praktijk biedt ook allerlei voorlichtingen en workshops aan, op aanvraag. Als samenwerkingspartner wordt u hierover tijdig geïnformeerd. Ideeën zijn welkom.

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment zorgt voor een beter resultaat. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is een patiënt te verwijzen. Klik hier voor Artsenwijzer.

De rapportages worden uitdrukkelijk met de toestemming van de cliënt verstuurd via de Zorgmail. De praktijk maakt ook gebruik van de app Siilo, voor de veilige communicatie.