Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar. In deze behandeluren is directe en indirecte tijd inbegrepen. Houdt rekening met de eigen risico hierbij. Directe tijd is de tijd die ik met u samen besteed aan de behandeling; indirecte tijd is de tijd die ik besteed aan de behandeling zonder uw aanwezigheid (bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden, rapportage naar de huisarts, overleg etc).  Houdt u rekening met de verplichte eigen risico. De dieetadvisering gaat namelijk ten koste van eigen risico. Raadpleeg uw verzekeraar bij twijfel of onduidelijkheden. 

Aanvullende verzekering

Sommige verzekeraars vergoeden extra behandeluren via de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar. Hier geldt geen eigen risico. Het is mogelijk dat een zorgverzekeraar niet in alle gevallen een (volledige) vergoeding geeft. Raadpleeg uw verzekeraar hoe de dieetadvisering met en zonder verwijsbrief wordt vergoed. 

Tarieven bij niet-gecontracteerde zorg (2018)*

Dieetadvisering 1e consult (bestaat uit 60 min directe en 30 min indirecte tijd)

€ 120,00

Dieetadvisering vervolgconsult (per kwartier)

€ 20,00

Groepsconsult (per persoon)

€ 20,00

Toeslag huisbezoek (voor minder valide personen)

€ 15,00 

Niet nagekomen 1e afspraak (voor eigen rekening)

€ 60,00

Niet nagekomen vervolgafspraak (voor eigen rekening)

€ 20,00

*Deze tarieven gelden voor de verzekerden die geen vergoeding meer hebben vanuit eigen verzekeraar.

Diëtistenpraktijk Motivit heeft contracten met alle verzekeraars. Bij twijfel raadpleeg Independer (www.independer.nl) voor het overzicht of de website van uw verzekeraar.