Motivit stelt u graag op de hoogte van haar voorwaarden

Intake

Tijdens de intake worden allerlei persoonlijke gegevens nagevraagd. Er worden vragen gesteld met betrekking tot uw hulpvraag/doel, klachten, medicatiegebruik, bewegingspatroon, voedingspatroon en gewoonten. 

Afspraak

Het eerst gesprek vindt op locatie of aan huis plaats. Bespreek dit vooraf met de diëtist. Het maken van de afspraak dient telefonisch, per email of via het contactformulier. Het annuleren of verzetten van de afspraak dient minstens 24 uur van te voren. Anders kunnen de no-show-kosten bij u in rekening gebracht worden. 

Eigen risico

De kosten, die diëtist bij uw verzekeraar in rekening brengt, komen ten laste van uw verplichte (en vrijwillige) eigen risico vanuit de basisverzekering. Binnen de aanvullende verzekering geldt geen eigen risico.

Legitimatie

Bij een bezoek aan de diëtistenpraktijk dient u een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart) bij u te hebben om vast te kunnen stellen dat BSN en de persoonsgegevens overeenkomen. 

Materialen

De diëtist ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen en ander ondersteunend voorlichtingsmateriaal. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van de diëtistenpraktijk te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken mits u hier toestemming voor heeft verkregen van uw diëtist.

Betaling

De diëtist stuurt de declaratie rechtstreeks door naar de verzekeraar. Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeen gekomen, ontvangt u een factuur. In dat geval bent u de betaling verschuldigd binnen 14 dagen na de factuurdatum.

De eerste herinneringsbrief is kosteloos. Bij de tweede herinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 euro als bijkomende administratiekosten. Hierna wordt het incassobureau ingeschakeld.

Onderzoek bij cliënten

De praktijk heeft een HKZ- certificering behaald in 2016. Het betekent dat we de kwaliteit van de praktijkvoering zo veel mogelijk willen verbeteren door tussentijdse controles op uit te voeren. Hiervoor worden er regelmatig tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd onder de cliënten en de verwijzers. Tevens wordt er jaarlijks een audit gedaan door een extern bureau waarbij de kwaliteit van de praktijkvoering getoetst wordt. Hierbij wordt er in een willekeurig gekozen cliëntendossier ingekeken. Mocht u bezwaar hebben voor de inzage, laat dit aan de praktijkhouder weten. 

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over de diëtist (haar werkwijze, haar benadering of andere zaken) dan kunt u dit eerst persoonlijk met de praktijkhouder bespreken. Wilt u dit liever niet? Dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht kenbaar te maken bij de Klachtenloket Paramedici. U kunt uw klacht digitaal indienen met behulp van een klachtenformulier. Klik hier 

Er is een aparte klachtenregeling voor chronisch zieken die via Zorggroep Katwijk zijn doorverwezen. Het gaat hier om de cliënten die op de locatie Valkenburg worden behandeld. Daarvoor kunt u op de website van de Zorggroep terecht: www.zgkatwijk.nl

Ook kunt u ons schrijven en uw brief afgeven in de praktijk of sturen naar: 

Kerkweg 3, 2235 BC Valkenburg

Neem contact met ons op mocht u twijfels of onduidelijkheden hebben. We staan u graag te woord.